Hypogonadotropisk hypogonadisme Pulserende sekresjon av gonadotropinfrigjørende hormon (GNRH) fra hypothalamus er nødvendig for både initiering og vedlikehold av reproduktive aksen hos mennesket. Pulserende GnRH stimulerer

Read More